Et ord om svakhet

Et ord om svakhet.

I motsetning til hva verden vil prøve å fortelle deg, er din svakhet faktisk en gave.
I kongeriket er det en nøkkel.

Du skjønner, det er gjennom vår ydmykhet og svakhet, mer enn våre utmerkelser eller styrker, at Gud viser sin styrke og suverenitet.

Så, uansett hva det er som knuste deg, hvis det har drevet deg til Jesu føtter, pris Gud for den tingen.

Vær veldig takknemlig for det. Det er i vår knusthet at vi drives til å stole mest på Gud.
Og når vi er fullt, desperat, helhjertet avhengig av Gud, forandrer alt seg .

*2. Korinter 12:8-10
Tre ganger bønnfalt jeg Herren om å ta den fra meg.
Men han sa til meg: Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i svakhet.
Derfor vil jeg desto gladere rose meg av mine svakheter, så Kristi kraft kan hvile på meg.
Det er derfor jeg for Kristi skyld gleder meg over svakheter, i fornærmelser, i vanskeligheter, i forfølgelser, i vanskeligheter.
For når jeg er svak, da er jeg sterk.

- Carly Lynn // @car1ylynn


Legg igjen en kommentar

Merk at kommentarer må godkjennes før de publiseres