Stoler du på Gud?

Stoler du på Gud?

Har du personlig møtt ham og hans karakter?

Det er vanskelig å stole på noen du aldri har møtt eller ikke kjenner, ikke sant? Be Gud i dag vise deg hvem han virkelig er gjennom bønn og Skriften 🙏

Jeg stoler på Gud og vet at jeg kan stole på hans plan fordi...


*Han er trofast -

Hebreerne 10:23, Salmene 119:90, Deuteronomy 31:6


*Han forandrer seg aldri -

Hebreerne 13:8, Åpenbaringen 1:8, Jakobsbrevet 1:17


*Han er allmektig og vitende -

Jeremia 32:17 og Salme 147:5


*Han er alltid med meg -

Salme 139:7-10, Jesaja 41:13


*Han er barmhjertig -

Romerne 9:15-16, Hebreerne 4:16, Salme 51:1


Selv på dager da jeg kan føle meg glemt, forvirret, skuffet eller overveldet, velger jeg å stole på Gud fordi...


- Carly Lynn // @car1ylynn


Legg igjen en kommentar

Merk at kommentarer må godkjennes før de publiseres