Laget for å skinne

Når årstidene skifter og enda en måned begynner, vil jeg snakke liv over deg og minne deg på hvem du er. Du er utvalgt. Du er satt fra hverandre. Du ble laget for å skinne.


Jeg ber om at du lærer ham bedre å kjenne, slik at du også vil vite hvem du er.

Måtte du lære å høre hans stemme, kjenne hans hjerte og ikke bøye deg for frykt, menneskets meninger eller verdens forventninger. Måtte du aldri nøye deg med noe mindre enn alt Gud har for deg. Verden kan aldri gi deg det Gud kan, ikke engang i nærheten.


Du er elsket mer enn du muligens kan forstå eller forestille deg og laget med vilje, for et formål. Jeg ber deg lyse opp verden for Guds rike og aldri la noe sløve din glans. Amen.


* Daniel 12:3

De som er kloke skal skinne like lyst som himmelen, og de som leder mange til rettferdighet, skal skinne som stjernene for alltid.


* Matteus 5:16

På samme måte, la ditt lys skinne for andre, så de kan se dine gode gjerninger og prise din Far i himmelen


* Filipperne 2:12-15

For det er Gud som virker i deg for å ville og handle for å oppfylle sin gode hensikt. Gjør alt uten å beklage eller krangle, slik at dere kan bli ulastelige og rene, Guds barn uten skyld i en skjev og skjev generasjon. Da skal du skinne blant dem som stjerner på himmelen mens du holder fast ved livets ord.


-Carly Lynn


Legg igjen en kommentar

Merk at kommentarer må godkjennes før de publiseres