Stoler 100% på Gud

Hvor mye stoler du på Gud?

Denne helgen hørte jeg en pastor si, "hvordan ville du sett ut fysisk, hvis du bare spiste når du stolte på, møtte og var lydig mot Gud?"

Uff. I Amerika ville mange "kristne" se underernærte og uernærede ut.
Er du åndelig sulten? Er du sulten på Gud? For hans nærvær, for hans stemme, for freden som bare kommer fra ham? Jeg vet jeg er. Jeg trenger det.

Her er fire skriftsteder som jeg klamrer meg til i full tillit til Gud akkurat nå i livet mitt daglig. Hva er dine?

* Jesaja 26:3
"Du skal i fullkommen fred bevare dem hvis sinn er standhaftige, fordi de stoler på deg."

* Salme 16:1
"Bevar og bevar meg, Gud, for i deg har jeg funnet tilflukt, og til deg setter jeg min lit og gjemmer meg."

* Romerne 15:13
"Måtte håpets Gud fylle deg med all glede og fred når du stoler på ham,
slik at du kan flyte over av håp ved Den Hellige Ånds kraft."

* Salme 4:8
"I fred vil jeg legge meg og sove, for du alene, Herre, lar meg bo trygt."

- Carly Lynn // @car1ylynn


Legg igjen en kommentar

Merk at kommentarer må godkjennes før de publiseres